VS No. 8

Další ročník pro ZŠ a ZUŠ!

Letos se již po osmé můžete vrhnout do výtvarné soutěže na téma „Lesní tvorové“.

Soutěž je určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ a žáky ZUŠ v celé ČR
Formát: max. A2 (420 × 594 mm)
Zpracování námětu:
a) graficky (kresba, malba, počítačová grafika, fotografie, koláž)
b) plasticky (různé materiály a jejich kombinace)

Termín: do 13. 5. 2019
Adresa: SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov

Vyhodnocení a vystavení soutěžních prací proběhne v budově školy, při Dni otevřených dveří dne 25. 5. 2019!

>> Leták s přihláškou (.pdf)

>> Poučení o zpracování osobních údajů (.pdf)

 

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323