Týdenní plán

Týdenní plán SUPŠ od 24. 4. 2017 do 28. 4. 2017
17. týden
 Kocourek - 24. 4. DVPP Liberec; Zubko - 28. 4. lékař; Marák - 28. 4. samostudium; Šimonová - 26. 4. školení KÚ Liberec; Podaný - nemoc;

PONDĚLÍ 

  24. 4. 2017

Přívoz zadání k MZ 7.50 - 8.20 hodin

Provozní porada - 13.20 hodin

Odevzdat hodnocení PMZ ředitelce školy

Konzultace s psycholožkou - objednaný zájemce 15.00 hodin

ÚTERÝ 

   25. 4. 2017

 Odevzdat podklady pro klasifikační poradu max. do 12. 00 hodin R. Šubertové - TUČ 4. ročník

 Klasifikační porada pro 4. ročník - 13. 20 hodin!!!

STŘEDA

   26. 4. 2017

Schůzka se školníkem - 9.00 hodin (Šubertová)

ČTVRTEK
   27. 4. 2017

Přijímací řízení 2. kolo - 8.00 - 14.00 hodin dle rozpisu (Mastník, Zajíc O., Jiřičková, Rulcová)

Vystoupení našich žáků v DD Pohoda - 14.00 hodin (Jiřičková, Hagara, Houf)

PÁTEK

   28. 4. 2017

 Ukončení výuky maturitních předmětů  4. ročníku

 Předávání vysvědčení 4. ročník - poslední vyučovací hodinu 11.25 - 12.10 hodin (kmenová učebna) - Zemín

 Odevzdat výkazy práce za duben R. Šubertové do 12.00 hodin!

Autoprovoz  
 

 

 

Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

 

 

 

Týdenní plán SUPŠ od 1. 5. 2017 do 5. 5. 2017
18. týden
 

PONDĚLÍ 

   1. 5. 2017

 

STÁTNÍ SVÁTEK

ÚTERÝ 

   2. 5. 2017

 

STŘEDA

   3. 5. 2017

 

ČTVRTEK

   4. 5. 2017

 

PÁTEK

    5. 5. 2017

 

Autoprovoz

 

   
Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

 

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323

 

 

 

 

                               
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net