Týdenní plán

Týdenní plán SUPŠ od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017
26. týden
Mastník - 27.6. NV + 29.6. - 30.6. VS; Mašek - 29.6. 1/2 dne NV; Krejčová - 28.6. dovolená +29. 6. NV; Šimonová - 28.6. lékař Lbc; Jiřičková - 30.6. dovolená; Šorejsová - 30.6. samostudium; Podaný - nemoc; Poloprudská - 29.6. dovolená; Knížková - 1/2 dne NV 26.6.; Rulcová - 26.6. + 28.6. 1/2 dne samostudium; Koubusová - 28.6. NV;

PONDĚLÍ 

    26. 6. 2017

 Schůzka se školníkem - 9.00 hodin (Šubertová)

 Odevzdat R.Šubertové  podklady pro klasifikační poradu - TUČ

 Třídy 1. A + 1. B - třídní výlety  Malá Skála - 8.00 - 13.00 hodin; ped. dohled: Kocourek, Šída + Brožek, Studnička, Zubko, Zemín

 Třída 2. - třídní výlet Kozákov - 8.00 - 13.00 hodin; ped. dohled: Janevová, Friebelová

 Třída 3. - výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ 

     27. 6. 2017

 Zahraniční zájezd - žáci 3. ročníku + doplnění žáků z jiných tříd (viz seznam sborovna) -ped. dohled: Marák, Válek, Šolcová

 Zaměření ZL 1. a 2. ročník - 8.00 -13.00 hodin exkurze Granát, Drahoňovský atd.; ped. dohled: Janevová

 Třídy 1.A + 1.B + 2. ročník (mimo ZL) - výuka dle rozvrhu

 Klasifikační a provozní porada - 14.00 hodin - účast všech povinná!!

 Předmětová komise - po skončení provozní a klasifikační porady - účast všech vedoucích komisí povinná!!

 

STŘEDA

    28. 6. 2017

 Zahraniční zájezd - žáci 3. ročníku + doplnění žáků z jiných tříd (viz seznam sborovna) -ped. dohled: Marák, Válek, Šolcová

 Třídy 1.A + 1.B + 2. ročník - výuka dle rozvrhu

ČTVRTEK
    29. 6. 2017
 Všechny třídy - od 8.00 hodin - filmové představení "Masaryk" - kino - ped. dohled a pokyny zajistí: TUČ; nahlášení učitelé na návštěvu kina -  mimo třídních učitelů + Šubertová, Friebelová

                        - od 10.35 hodin - komponovaný pořad v rámci DVK a ČJL "Vývoj hudby" - učebna DVK

                        - od 12.15 hodin - úklid kmenové třídy a šatny

Závěrečné posezení pro zaměstnance - od 14.00 hodin Tenisová hala Krejza - VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

PÁTEK

   30. 6. 2017

Vedoucí předmět. komisí - odevzdat R.Šubertové  podklady do výroční zprávy

Všichni učitelé - odevzdat R.Šubertové výkazy práce za červen + vyplnění žádanek o dovolenou

Všechny třídy - od 7.50 hodin třídnické záležitosti - vysvědčení, pokyny, dodělání úklidu třídy a šatny - kontrola R.Šubertovou na vyzvání třídním učitelem

Všichni učitelé - max. termín nahlášení připravenosti kabinetů "na prázdniny" - kontrola paní ředitelkou nebo R.Šubertovou na vyzvání daného učitele

 V rámci vyhlášeného výběrového řízení VZMR - 10.00 hodin prohlídka objektu (sraz potencionálních uchazečů před budovou) - Chundela, Šubertová, Rulcová

Jednání s firmou Consorcium Erasmus+ - 13.00 hodin (Šubertová)

Autoprovoz

 

 

 Společenský sál - 26. 6. VOŠ absolutorium 8.00 - 13.00 hodin

                            - 26. 6. FAN Turnov předávání certifikátů - od 15. 30 hodin

Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 VŠEM ZAMĚSTNANCŮM I ŽÁKŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ SLUNNÉ LÉTO 0=)

 

 

 

Týdenní plán SUPŠ od do 2017
. týden
 

PONDĚLÍ 

   . 2017

 

ÚTERÝ 

   . 2017

 

STŘEDA

   . 2017

 

ČTVRTEK

   . 2017

 

PÁTEK

     . 2017

 

Autoprovoz

 

 

 

Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

 

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323

 

 

 

 

                               
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net