Rozvrh hodin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Změny rozvrhu

23 týden
  Třída Hodina Předmět Výuka Pozn.
Vyučující
PONDĚLÍ 5. 6.  VOŠ2  0 - 4 / 9 - 12   VDO, VDO, VDO, TVT // TKR, TKR, TKR, TKR / VÝMĚNA    V
      AK. MAL. JOSEF SEDMÍK / ING. VÁCLAV NIKENDEY    
ÚTERÝ 6. 6.          
         
STŘEDA 7. 6.          
         
ČTVRTEK 8. 6.          
          
 PÁTEK 9. 6.          
         P
 

P – přesun   D – dohled   V – výměna   S – suplování

 

Odborná spolupráce

Vyšší odborná škola v rámci svého působení spolupracuje s řadou renomovaných muzejních a výzkumných institucí stejně jako s pracovišti národního památkového ústavu. Úzká spolupráce s těmito institucemi zajišťuje výměnu informací na poli památkové péče a má za cíl maximálně zkvalitnit výuku na vyšší odborné škole a zajistit výměnu a zavádění poznatků do širší praxe prostřednictvím práce pedagogů a absolventů. Studenti restaurují sbírkové předměty z muzeí a zámků a celkem 8x za studium absolvují praxi v restaurátorských dílnách těchto institucí: Moravské zemské muzeum Brno, Monstranz s.r.o. Turnov, Národní technické muzeum v Praze, Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum v Brně, Muzeum hlavního města Prahy, Vojenský historický ústav v Praze, Východočeské muzeum v Pardubicích, Národní památkový ústav, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum Východních Čech Hradec Králové, Houska & Douda s.r.o., Národní muzeum v Praze, Státní výzkumný ústav ochrany materiálů v Praze, Židovské muzeum v Praze, Archeologický ústav Akademie věd v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeum Vysočiny Třebíč, Oblastní muzeum v Děčíně, Feart Jablonec nad Nisou, Umělecké kovářství, rekonstrukce a restaurování kovářských výrobků v Olomouci, Moravská galerie a UPM v Brně, Hefaistos atelier f.o. Hronov, Regionální muzeum Chrudim, Polabské muzeum Poděbrady, Regionální muzeum Kolín, Muzeum Českého ráje v Turnově a další.

Týdenní plán

Týdenní plán VOŠ
26. týden
  VÝUKA DLE ROZVRHU
PONDĚLÍ
26. 6. 2017
 

ABSOLUTORIUM - 3. ROČNÍK VOŠ / 8.00 AŽ 13.20 HODIN ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

                                                  / 14.00 AŽ 16.20 HODIN PRESENTACE A OBHAJOBY V ANGLICKÉM JAZYCE

ÚTERÝ 
27. 6. 2017

ABSOLUTORIUM - 3. ROČNÍK VOŠ / 8.00 AŽ 11.30 HODIN OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

                                                  / 14. 00 HODIN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ, DIPLOMŮ A EUROPASSŮ

STŘEDA
28. 6. 2017

 

 

ČTVRTEK
29. 6. 2017

  

PÁTEK
30. 6. 2017
SEMINÁŘ K VÝZVĚ 02 16 041 VOŠ / PRAHA 1 / SPÁLENÁ 8 / VOŠ PUBLICISTIKY / 10.00 AŽ 15.00 HODIN / AK. MAL. JOSEF SEDMÍK
   
Poznámky Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

Poradenství

Díky specializacím zaměření pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy poskytujeme v rámci vzdělávací činnosti pro studenty i širokou veřejnost poradenství v oblasti památkové péče. Díky dlouholetým zkušenostem a vysoké úrovni vzdělání jednotlivých pracovníků poskytujeme poradenství v oblasti technologie uměleckořemeslného zpracování kovů a příbuzných materiálů, také se zaměřením na tradiční uměleckořemeslné postupy a techniky.

Dále pak poradenství v oblasti zpracovávání, vyhodnocování a navrhování optimálních metod restaurátorského průzkumu s následnou vazbou na vypracování adekvátního restaurátorského záměru a technologického postupu s ohledem na současné trendy a legislativu v restaurování.

Díky spolupráci s odbornými institucemi s humanitním i přírodovědným zaměřením jsme schopni poskytnout poradenství v oblasti dějin výtvarné kultury a dějin uměleckých řemesel.

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323