Týdenní plán

Týdenní plán SUPŠ od 21. 8. 2017 do 25. 8. 2017
34. týden
Mašek - 24.8. - 25. . dovolená; Zajíc V. - 24.8. - 25.8. dovolená;

PONDĚLÍ 

21. 8. 2017

 

ÚTERÝ 

     22. 8. 2017

 

 

 

STŘEDA

 23. 8. 2017

 

ČTVRTEK
 24. 8. 2017

Nástup pedagogů na pracoviště - 8.00 hodin

Úvodní porada školního roku 2017/2018 pro všechny zaměstnance - 9.00 hodin

Školení BOZP,PO pro všechny zaměstnance - 10.30 hodin (Ing. Mečířová)

Školení řidičů služebních aut (ŘP s sebou) - 12.00 hodin (Ing. Mečířová)

Schůzka třídních učitelů - 12.30 hodin (R.Šubertová)

Provozní porada VOŠ - 12.30 hodin (I.Friebelová)

 

PÁTEK

 25. 8. 2017

Jednání o  tvorbě Školního akčního plánu s podporou NÚV Mgr. Černé - 10.00 hodin (učebna DVK) - Šubertová, Kocourek, Friebelová, Sedmík, Šída O., Janevová resp. Zemín, Mašek resp. Brandejská

 

Autoprovoz

 PÁ - NE - auto č. 1 - Helfštýn (Válek)

   Prezentace školy - Helfštýn  36. ročník Hefaiston- 25.8. - 27.8. (Válek, Marák, Janevová, Krejčová, Mastník + Kučera M.
Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

 

 

 

Týdenní plán SUPŠ od28. 8. do 1. 9. 2017
35. týden
 

PONDĚLÍ 

  28. 8 . 2017

 Opravné zkoušky a doklasifikace za 2. pololetí šk.roku 2016/2017

 Schůzka o projektu "Šablony" - týká se všech, kteří jsou do projektu navrženi (blíže viz úvodní porada) - 13.00 hodin (učebna DVK)

ÚTERÝ 

   29. 8. 2017

 Opravné zkoušky a doklasifikace za 2. pololetí šk.roku 2016/2017

 Jednání předmětové komise - 13.00 hodin (Janevová, Friebelová, Kocourek, Šída O., Mašek resp. Brandejská, Šubertová, Rulcová) - ředitelna

STŘEDA

  30. 8 . 2017

 Opravné zkoušky a doklasifikace za 2. pololetí šk.roku 2016/2017

ČTVRTEK

   31. 8. 2017

 Opravné zkoušky a doklasifikace za 2. pololetí šk.roku 2016/2017

PÁTEK

     1. 9. 2017

 Opravné zkoušky a doklasifikace za 2. pololetí šk.roku 2016/2017

Autoprovoz

 

 

 

Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

 

 

 

Vytisknout

Studium na SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola, známá jako „Šperkárna“, existuje v Turnově již od roku 1884 a nabízí studium v zaměřeních broušení drahých kamenů, zlatnictví a stříbrnictví, umělecké kovářství, rytí kovů a umělecké odlévání. Součástí studia jsou práce ve výtvarných ateliérech a velmi dobře vybavených dílnách, malování v plenéru, zahraniční zájezdy, stáže a odborné praxe, spolupráce na velkých zakázkách, finančně dotované návrhy děl do soutěží.

Vyšší odborná škola a bakalářské studium je zaměřeno hlavně na restaurování kovů. Budova školy poskytuje i ubytování na domově mládeže, společenský sál, tělocvičnu, knihovnu a klubovnu. Absolventi se dobře uplatní na vyšších odborných a vysokých školách, v zahraničních a v rodinných firmách, ve firmách našich sociálních partnerů, v restaurátorských dílnách. Poznejte školu s rodinným prostředím, studiem v malých skupinkách a s individuálním přístupem. Navštivte světově uznávanou uměleckou školu s tradičními uměleckými řemesly.

Design a zpracování drahých kamenů

výtvarník: ak. mal. Václav ZAJÍC

dílny: Ondřej ZAJÍC, ak. mal. Václav ZAJÍC

Design a zpracování drahých kamenů je nejstarší studijní zaměření na naší škole a pomáhalo tak spoluutvářet slavnou živou tradici turnovského kamenářství. Dnešním studentům nabízí seznámení se širokou škálou minerálů a zpracovatelských technik, proniknutí do praxe vyhledávání, určování, zkoumání i opracování materiálů přírodních i syntetických.

V průběhu studia ovládne absolvent základy glyptiky, rovinného i plastického vybrušování a získá přehled a praxi ve facetovém broušení šperkových kamenů. Ve výtvarné přípravě a navrhování se seznámí s celou škálou výtvarných technik a dokáže vyhledávat a ve své tvorbě uplatňovat inspirace k současnému uplatnění kamene ve šperku, v dekorativně užitkové a komorní plastice.

Široké uplatnění a poptávka po absolventech oddělení svědčí o jeho příznivých vyhlídkách.

Leták ke stažení (PDF)

Design litých objektů

výtvarník: MgA. Ondřej ŠÍDA

dílny: Miloslav PODANÝ, Bc. Lukáš Vágner, Petr Horáček

Design litých objektů je nejmladší studijní zaměření. V průběhu studia se žáci seznamují se základními vlastnostmi formovacích a licích materiálů, se základy metalurgie, s technologií povrchových úprav a se zásadami konzervace a restaurování odlitků. V praktické výuce získávají potřebné vědomosti a dovednosti pro práci návrháře zaměřeného na navrhování a rozmnožování  jak předmětů uměleckořemeslného charakteru, tak i na volnou figurální plastiku.

V dílenském provozu se v úzké vazbě na ostatní vyučovací předměty učí přípravě formovacích směsí, formování modelů, jejich odlévání a povrchové úpravě odlitků . Studující tohoto oddělení mají všechny předpoklady k pokračování ve studiu na vysokých školách uměleckého zaměření.

Leták ke stažení (PDF)

Zlatnictví a design šperků

výtvarníci: ak. mal. Jiří STUDNIČKA, MgA. Ondřej Šída

dílny: Zuzana JANEVOVÁ, Bc. Jana Krejčová, Jan ZUBKO

V tomto studijním zaměření se žáci seznamují s drahými kovy, drahými kameny a s ostatními materiály rozhodných pro výrobu šperků a ozdobných předmětů od prstenů po bohaté přívěsy. Nabízíme jim proniknout do problematiky řemeslných dovedností, zručností a praktik, které lze použít v uměleckořemeslné praxi.

Dokázat zvládnout obecný a drahý kov, tj. výtvarně, technologicky a řemeslně zhodnotit materiál, to je pro řemeslníka deviza, kterou bude používat po celý život. V našem oddělení zvládne zlatník návrhy souprav šperků, dokáže vyhledávat různé inspirace a povyšovat je do návrhů moderních šperků svojí individuálností, výtvarnou jistotou a přesvědčivostí. Rozvíjí tím svůj talent a nadání. S tím souvisí ovšem také požadavek dokonalé znalosti minerálů a jejich funkčního uplatnění v moderním šperku.

Výuka je zabezpečena odborníky a specialisty na řemeslné techniky. Stále vysoký zájem o náš obor je dokladem jeho úrovně jak výtvarné, tak řemeslné.

Leták ke stažení (PDF)

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323