Výtvarná soutěž 2016

Výsledky 6. ročníku!

Letos jste již po šesté mohli tvořit na téma „Místo, které mám rád/ráda“.

Soutěž byla určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ a žáky ZUŠ v celé ČR
Formát: max. A2 (420 × 594 mm)
Zpracování námětu:
a) graficky (kresba, malba, počítačová grafika, fotografie, koláž)
b) plasticky (různé materiály a jejich kombinace)

Termín: do 13. 11. 2016
Adresa: SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov

Vyhodnocení a vystavení soutěžních prací proběhne v budově školy, při Dni otevřených dveří dne 17. 11. 2016

Ocenění

  1. Klára Kučerová — „Příběh v knize“ — ZŠ Sokolovská Liberec
  2. David Špryňar — „Podzimní les“ — vlastní práce
  3. Klára Hoffmannová — „Průzkum jeskyně“ — ZŠ Vrchlického Liberec

Čestné uznání

        Filip Mráz — „U stromu“ — ZŠ 28. října Turnov 
        Milan Janda — „Zelená hora“ — ZUŠ Trnkova Brno

Cena poroty

        Bára Culková — „Les“ — ZŠ Sokolovská Liberec

Všem účastníkům děkujeme!

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323