Příjímací řízení

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  TURNOV

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ

Přijímací zkoušky 2. KOLO – 10. ZÁŘÍ 2018 

*Podání přihlášky: DO 31. SRPNA 2018   přihláška ke stažení / přihláška částečně předvyplněná

***Výsledky 1. kola (18. června 2018) >>

Celé studium připravuje studenty k možnosti podat si žádost o licenci, která musí splňovat podmínky dané Památkovým zákonem. V I. ročníku se studenti individuálně rozhodnou pro specializaci k získání licence (Povolení k restaurování Ministerstva České republiky), které se váže na absolvovanou uměleckořemeslnou odbornost ze střední školy:

specializace:
1. Restaurování památek z obecných a drahých kovů.
2. Restaurování předmětů užitého umění z cínových, zinkových a olověných kovů a jejich slitin.
3. Restaurování palných zbraní.
4. Restaurování historických hodin a památek s hrací mechanikou.
5. Restaurování archeologických kovových nálezů.

specializace:
1. Restaurování kovů železných
2. Restaurování historické zbroje

specializace:
1. Restaurování rytých a broušených přírodních a syntetických materiálů, glyptiky.
2. Restaurování mozaiky a vykládání přírodními materiály, drahými kameny a kovy

*Podmínkou žádosti o licenci jsou vypracované tři práce, tři restaurátorské
dokumentace vytvořené za dohledu restaurátora s licencí.
*Ukončení studia: Vysvědčení o absolutoriu a Diplom s titulem DiS (Diplomovaný
specialista), Europass

Sledujte: www.supsturnov.cz

 

JEN HYPOTETICKÁ UKÁZKA!!! 

Heslo Kreslení Modelování Praktic. cvičení Praktic. cvičení Domácí práce Celkový průměr Pořadí
A 1,12 1,52 1,56 1,78 1,25 1,88  6.
K 1,33 1,58 1,45 1,88 1,10 1,29 2.

Anonymita se zajišťuje vylosováním hesla (písmeno), jímž se označují všechny provedené práce během přijímacího řízení. Uchazeč napíše na papír své jméno a příjmení společně s vylosovaným písmenem a zalepí do obálky. Domácí práce (asi 20 kusů) musí být nepodepsané, označí se teprve vylosovaným heslem, písmenem.

Hodnotí se dovednosti a schopnosti v šíři problematiky oboru. Jeden den zkoušky z osvojených umělecko-řemeslných dovedností dle specializace; dopoledne (4 x 60 min), odpoledne (4 x 60 min). Druhý den dopoledne talentová zkouška z kreslení tužkou dle předlohy na formát A2 (4 x 60 min.); odpoledne talentová zkouška v modelování dle plastického artefaktu (4 x 60 min.). Připočítá se hodnocení domácích prací. Hodnotí se známkou od 1 do 5, po půl stupni. Všechny zkoušky hodnotí vícečlenné komise (zkoušející jsou uvedení ve zkušební komisi ke konkrétnímu předmětu). Na závěr vypočítáním průměru na dvě desetinná místa vznikne výsledné pořadí uchazečů. Pak dojde k odtajnění zakódovaných jmen uchazečů. Tabulka s výsledky v anonymním zakódování jmen uchazečů bude zveřejněna také na internetu www.supsturnov.cz ihned po vyhodnocení; všem uchazečům je odeslána e-mailem a poštou.

Uznávají se výsledky z přijímacích zkoušek na čtyřleté bakalářské studium téhož oboru. Uznává se Absolutorium na VOŠ a Bakalář příbuzného zaměření.

Přijímá se pro školní rok 2018/2019 ve druhém kole > 7 uchazečů pro denní studium. 

Podmínkou přijetí je absolvovaná uměleckořemeslná odbornost (střední odborné vzdělání), výtvarná odbornost (střední škola), maturita.

Studium oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů na VOŠ Turnov je denní, 3leté. Kombinované studium je čtyřleté, otevírá se jednou za čtyři roky, (otevírá se 2020). Uchazeči o studium, kteří maturovali 2017 a dříve připojí k (modré) přihlášce na VOŠ notářsky ověřená vysvědčení ze střední školy včetně maturitního. Na přihlášce je nutné potvrzení prospěchu ze střední školy a potvrzení lékaře. Každý školní rok se platí dle zákona školné 5000 Kč.

Informace: Josef Sedmík ak. mal., Mgr. Iveta Friebelová, DiS., tel. 481 321 232 nebo 728 568 644, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

_____________________________________

Souběžně s tímto studiem existuje bakalářský 4letý obor Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl z kovů, který máme společně s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha 6 Dejvice, Technická 5.

Viz www.vscht.cz, přihlášky (oranžové) do 31. března 2018.

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323