Příjímací řízení

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  TURNOV

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ

Přijímací zkoušky 1. KOLO

přihláška ke stažení / přihláška částečně předvyplněná

Celé studium připravuje studenty k možnosti podat si žádost o licenci, která musí splňovat podmínky dané Památkovým zákonem. V I. ročníku se studenti individuálně rozhodnou pro specializaci k získání licence (Povolení k restaurování Ministerstva České republiky), které se váže na absolvovanou uměleckořemeslnou odbornost ze střední školy:

specializace:
1. Restaurování památek z obecných a drahých kovů.
2. Restaurování předmětů užitého umění z cínových, zinkových a olověných kovů a jejich slitin.
3. Restaurování palných zbraní.
4. Restaurování historických hodin a památek s hrací mechanikou.
5. Restaurování archeologických kovových nálezů.

specializace:
1. Restaurování kovů železných
2. Restaurování historické zbroje

specializace:
1. Restaurování rytých a broušených přírodních a syntetických materiálů, glyptiky.
2. Restaurování mozaiky a vykládání přírodními materiály, drahými kameny a kovy

*Podmínkou žádosti o licenci jsou vypracované tři práce, tři restaurátorské
dokumentace vytvořené za dohledu restaurátora s licencí.
*Ukončení studia: Vysvědčení o absolutoriu a Diplom s titulem DiS (Diplomovaný
specialista), Europass

Sledujte: www.supsturnov.cz

 

JEN HYPOTETICKÁ UKÁZKA!!! 

Heslo Kreslení Modelování Praktic. cvičení Praktic. cvičení Domácí práce Celkový průměr Pořadí
A 1,12 1,52 1,56 1,78 1,25 1,88  6.
K 1,33 1,58 1,45 1,88 1,10 1,29 2.

Anonymita se zajišťuje vylosováním hesla (písmeno), jímž se označují všechny provedené práce během přijímacího řízení. Domácí práce (asi 10 kusů) musí být nepodepsané, označí se vylosovaným heslem, písmenem.

Hodnotí se dovednosti a schopnosti v šíři problematiky oboru. Jeden den dopoledne talentová zkouška z kreslení tužkou dle předlohy na formát A2 (2 x 60 min.) a talentová zkouška v modelování dle plastického artefaktu (2 x 60 min.). Odpoledne zkouška z osvojených umělecko-řemeslných dovedností dle specializace (4 x 60 min.). Připočítá se hodnocení domácích prací. Hodnotí se známkou od 1 do 5. Všechny zkoušky hodnotí vícečlenné komise (zkoušející jsou uvedení ve zkušební komisi ke konkrétnímu předmětu). Na závěr vypočítáním průměru vznikne výsledné pořadí uchazečů a dojde k odtajnění zakódovaných jmen uchazečů. Tabulka s výsledky v anonymním zakódování jmen uchazečů bude zveřejněna také na internetu www.supsturnov.cz ihned po vyhodnocení; všem uchazečům je odeslána e-mailem a poštou.

Uznávají se výsledky z přijímacích zkoušek na čtyřleté bakalářské studium téhož oboru. Uznává se Absolutorium na VOŠ a Bakalář příbuzného zaměření.

Přijímá se pro školní rok 2023/2024 v 1. kole PZK > 8 uchazečů pro denní studium.

Podmínkou přijetí je absolvované střední odborné vzdělání (uměleckořemeslná odbornost), střední škola (výtvarná odbornost) nebo střední všeobecné vzdělání a maturita.

Studium oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů na VOŠ Turnov je denní, tříleté. Kombinované studium je čtyřleté, otevírá se jednou za čtyři roky (otevírá se 2020). Uchazeči o studium, kteří maturovali 2018 a dříve připojí k (modré) přihlášce na VOŠ notářsky ověřená vysvědčení ze střední školy včetně maturitního. Na přihlášce je nutné potvrzení prospěchu ze střední školy a potvrzení lékaře. Každý školní rok se platí dle zákona školné 5000 Kč.

Informace: Mgr. Iveta Friebelová, DiS., tel. 481 321 232 nebo 724 896 128, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

_____________________________________

Souběžně s tímto studiem existuje bakalářský 4letý obor Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl z kovů, který máme společně s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha 6 Dejvice, Technická 5.

Viz www.vscht.cz, přihlášky (oranžové) do 31. března 2023.

Informace k talentovým zkouškám bakalářského studijního programu >>

Podmínky přijetí k bakalářskému studiu a elektronická přihláška ke studiu >>

Prezentace studia RESTAUROVÁNÍ na VŠCHT >>

 

 

 

 

SUPŠ A VOŠ TURNOV
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info