• Home
  • SRAZ ABSOLVENTŮ 2024

SRAZ ABSOLVENTŮ 2024

Vážený absolvente naší školy,

protože v roce 2024 uběhne už 140 let od založení Vaší střední školy, myslíme si, že je čas to řádně oslavit a zároveň se všichni setkat. Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy a sraz absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.

Oficiální oslavy 140 let od založení školy vypuknou v sobotu 25. 5. 2024 v 10 hodin v budově SUPŠ a VOŠ Turnov.

Vytvoření kontaktu

Abychom se s Vámi mohli spojit, poslat pozvánku, udržet s Vámi kontakt, tak bychom Vás rádi požádali (i ty, kteří nepřijedou na výročí) o vyplnění kontaktního formuláře.

Závazná přihláška

Z důvodu přesnější registrace účastníků (počet dárkových předmětů, obsazenost slavnostního večera apod.) je potřeba vytvořit „závaznou přihlášku“


HLAVNÍ PROGRAM / BUDOVA ŠKOLY (Skálova 373)

10.00–12.00 Slavnostní zahájení oslav
> společenský sál školy
> vstup z hlavní budovy, vchod do sálu ve 2. poschodí
> vystoupení ředitelky školy, starosty města Turnova,
zástupce Rady Libereckého kraje, dalších hostů
> křest katalogu školy, občerstvení, hudební vystoupení
> promenáda se šperky (studentské práce) 

9.00–17.00 Prohlídka školy s průvodcem i samostatně
> setkávání s pedagogy
> seznámení se s novinkami ve škole
> ukázky moderních technologií ve škole

13.00–14.00 Setkání penzionovaných zaměstnanců
> učebna DVK ve 3. poschodí (secesní budova) 

17.00–01.00 Slavnostní večer v areálu KC Střelnice
> neformální setkání absolventů
> volná zábava, živá hudba
> vstupné na místě 350 Kč* 

VYBRANÉ DOPROVODNÉ AKCE

9.00–17.00 Muzeum Českého ráje (Skálova 71)
> „Klenotnice“ – výstava historické sbírky školy
> Stálá expozice – obnovená část školní expozice
> „ŠPÉRA – BYLA, JE & BUDE“ – aktuální výstava k výročí školy v nových prostorách muzea
(Dům 72, přístupný hlavním vchodem muzea)
> vstupné na místě dle ceníku MČRT*

9.00–17.00 Ulička řemesel (Antonína Dvořáka 334)
> návštěvy dílen, ateliérů a galerie
> „ABSOLVENTI“ – výstava absolventů školy


* Placka absolventa školy opravňuje k volnému vstupu na slavnostní večer v KC Střelnice a vybrané doprovodné akce (budova muzea a Ulička řemesel).
** Souběžná akce „Staročeské řemeslnické trhy 2024“ v městském parku není součástí volného vstupu! 


Aktuální zprávy o dění a organizaci srazu absolventů sledujte na webu www.supsturnov.cz a sociálních sítích školy.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Za organizační výbor oslav a za celý pedagogický sbor

Ing. Jana Rulcová
ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov 


Poznámky – vysvětlení pojmů:
Závazná přihláška – slouží k upřesnění počtu účastníků akce a jako podklad k její úspěšné realizaci (příprava rozpočtu, dostatečného zázemí, zajištění vhodného programu, občerstvení, propagačních a upomínkových materiálů apod.)

Účastnický poplatek 500 Kč – slouží k podpoře nákladů školy na zajištění a realizaci absolventského srazu (poštovné k rozesílaným pozvánkám, výroba propagačních a podpůrných materiálů k akci – vstupenka/placka, výroční odznak, tištěný program apod.)

Za poplatek obdržíte:
Vstupenku na celodenní program akce (volný vstup do Muzea Českého ráje, na absolventský večer v KC Střelnice), propagační materiály školy (katalog vybraných studentských prací, výroční odznak, školní merch apod.).

Poplatek je možno uhradit v rámci pokynů v přihlášce (bezhotovostně na účet SRPDŠ, hotově na sekretariátu školy nebo až na místě při vstupu). Platba je dobrovolná – vstup do budovy školy není zpoplatněn, ostatní vstupy však ano (muzeum, KC Střelnice apod.)

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: