Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/2024 

PROFILOVÁ ČÁST

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373 v souladu s § 79, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje: 

NABÍDKU POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK

Pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024
*Pozn. Nabídka profilových zkoušek platí pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek.
Možnost náhrady zkoušky z cizího jazyka (nepovinná v profilu) dokladem z uznávané mezinárodní zkoušky. Bližší podrobnosti (.pdf)

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

SPOLEČNÁ ČÁST

Společná část maturitních zkoušek bude probíhat podle informací na maturita.cermat.cz

  • pouze didaktické testy dle parametrů vyhlášky MŠMT 177/2023

Šablony ke stažení + Technické kreslení (základy)

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: