Odborná spolupráce

Vyšší odborná škola v rámci svého působení spolupracuje s řadou renomovaných muzejních a výzkumných institucí stejně jako s pracovišti národního památkového ústavu. Úzká spolupráce s těmito institucemi zajišťuje výměnu informací na poli památkové péče a má za cíl maximálně zkvalitnit výuku na vyšší odborné škole a zajistit výměnu a zavádění poznatků do širší praxe prostřednictvím práce pedagogů a absolventů. Studenti restaurují sbírkové předměty z muzeí a zámků a celkem 8x za studium absolvují praxi v restaurátorských dílnách těchto institucí:

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: