Ateliéry

Laboratoř – odborný pracovník: Ing. Václav Nikendey

Kvalitní a komplexní restaurátorský průzkum, stejně jako veškeré technologické postupy je možné provádět, ověřovat a aplikovat v moderně vybavené laboratoři operující v rámci Vyšší odborné školy. Díky modernímu vybavení optickými mikroskopy je možné provádět detailní vizuální průzkumy památkových objektů a to včetně průzkumu chemického složení. Díky spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou je možné průzkumy rozšířit o instrumentální analýzu. Tyto informace pak slouží k navržení optimální technologie restaurování, které se také realizují na tomto pracovišti.

Metalografický výbrus

  


Fotoateliér – odborný pracovník: Jiří Růžička

Cílem výuky je osvojení si základů digitální fotografie; způsobů pořízení a zpracování snímků drobných i rozměrných kovových předmětů, potřebných k fotodokumentaci restaurátorských zpráv, semestrálních a ročníkových prací, tvorby webových stránek a prezentace. Student si vyzkouší práci ve studiových podmínkách, s prostředky pro osvětlování a dalšími nezbytnými technickými pomůckami.

Osvojí si zpracování snímků na počítači v adekvátních programech, zvládá základní editační postupy, včetně odstranění pozadí apod. Zvládá správné nastavení ovládacích prvků fotoaparátu, určení a nastavení správné expozice, vyvážní „bílé“, volbu vhodného světelného zdroje a prostředků k modifikaci světla. Základní zpracování snímků ve formátu JPG, TIF. V pokročilejší úrovni se zaměřuje na snímky ve formátu RAW a jejich následnou editaci. Kromě seminářů, které mají teoretickou a praktickou část, mají studenti k dispozici instruktážní videa.

K dokumentaci restaurovaných předmětů, stejně jako studentských realizací je moderně vybavený fotoateliér, který je po domluvě studentům volně k dispozici.


Ateliér restaurování – odborný pracovník: Vojtěch Ouřada, Dis.

 

   
Smalty   Pájecí zařízení

 


Ateliér výtvarné přípravy – odborný pracovník: ak. mal. Josef Sedmík

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: