• Home
  • Ocenění v TD ‘23

Ocenění v TD ‘23

Vítězíme v aktuálního ročníku!

V žánrovém okruhu – Výtvarná umění – soutěže Teendesign za rok 2023

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara každoročně pořádá výtvarnou soutěž Teendesign, která je určena pro zájemce ze všech typů středních škol, na nichž probíhá výuka výtvarných, uměleckých nebo designérských předmětů. Fakulta tím oceňuje školní tvorbu studentů a pedagogickou práci jejich učitelů, neboť kvalita a motivace budoucích vysokoškoláků je do značné míry ovlivněna prostředím, které je obklopuje a formuje na střední škole.

V aktuálním ročníku se účastnilo 130 středoškoláků!

Skupina pedagogů ze Sutnarky se u každého soutěžícího seznámila nejen s dílem samotným, ale rovněž s dodaným popisem učební úlohy a charakteristikou soutěžního díla. Soutěž byla od začátku vyhlášena ve formátu, který oceňuje tandem STUDENT A UČITEL. Při hodnocení proto bylo důležité i zadání školního úkolu a autorova koncepce, technické zpracování a vlastní uvažování při tvorbě.

Odborná komise určila tři finalisty pro každý ze čtyř žánrových okruhů, které reflektují studijní programy fakulty. Z nich následně zvolila právě jednoho vítěze pro každou kategorii v tandemu student (autor soutěžního díla za výtvarné zpracování) a učitel (vedoucí školní práce za řešenou učební úlohu v uměleckém oboru).

Za Supš a Voš Turnov soutěžili – studentka 3. ročníku Anna Novotná a akad. mal. Jiří Studnička.

Hodnocení poroty: Studentka zcela naplnila zadání učební úlohy. Za výsledným dílem stojí řada výtvarných skic, studií a modelů, kde si studentka ověřovala proporce šperku a definovala postup práce. Dle přiložené dokumentace je jasně čitelné, jak studentka postupovala od samotných návrhů šperku, po výrobu jednotlivých částí těla jehlice a filigránu, až po finální montáž a povrchovou úpravu šperku. Oceňujeme zejména kreativitu, schopnost nalézt vhodný inspirační zdroj a skrze stylizaci jej zrealizovat funkčně a s důrazem na kvalitní řemeslné zpracování. U učební úlohy vyzdvihujeme komplexnost zadání, které dává tušit, že vyučující v průběhu jejího řešení u studenta ověřuje, jakým způsobem postupuje v jednotlivých fázích. Stanovuje také transparentní kritéria, která lze uplatnit při hodnocení kvality řešení a poskytuje studentům citlivá instruktivní doporučení.

Gratulujeme!

Zdroj: fdu.czu; redakčně upraveno

 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: